Slide background

Zapytanie ofertowe „Usługa archiwizacji (porządkowania) dokumentów w Urzędzie Miasta w Piechowicach”

Zapytanie ofertowe nr SO.1636.1.2021 na wykonanie usługi „Usługa archiwizacji (porządkowania) dokumentów w Urzędzie Miasta w Piechowicach”.

Przedmiotem zamówienia jest:. usługa archiwizacji (porządkowania) materiałów archiwalnych kategorii A  oraz   dokumentacji kategorii B i BC wytworzonej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Piechowice, materiały archiwalne kat. A  -  około 6 mb, materiały archiwalne B i BCokoło 54 mb. Zamawiający zastrzega, że wyżej wymienione ilości akt są danymi szacunkowymi (orientacyjnymi) i służą jedynie do skalkulowania ceny ofert. Faktyczna ilość metrów bieżących w stosunku do oszacowanej może ulec zmianie.

1. pełna treść ogłoszenia pobierz

2. propozycja cenowa pobierz

3. umowa archiwizacji pobierz

4. umowa powierzenia pobierz