Slide background

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piechowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie poszerzenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piechowice
z dnia 22 września 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie poszerzenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego w trzech obszarach Gminy Miejskiej Piechowice

W dniach od 6.10.2021 r. do 8.11.2021 r zapraszam Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia swojej opinii w sprawie poszerzenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego w trzech obszarach Gminy Miejskiej Piechowice. Celem konsultacji jest umożliwienie zgłoszenia uwag przez mieszkańców Gminy Miejskiej Piechowice do projektu poszerzenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego w obszarach Gminy Miejskiej Piechowice: 

obszar A „Cicha Dolina”

obszar B „Dolina Szklarski i Kamiennej”,

obszar C „Pod Śnieżnymi Kotłami”.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miasta Piechowice  oraz upublicznione na stronie internetowej Gminy Miejskiej Piechowice, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
w Piechowicach.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCHpobierz

Przedstawiam Państwu mapę poglądową o planowanych zmianach w obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego.

mapapng.png mniejsza