Slide background

Zapytanie ofertowe- świadczenie usług psychologicznych w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień.

Zapytanie ofertowe- świadczenie usług psychologicznych w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień przy ul. Kryształowej 53a w Piechowicach oraz jednostkach podległych Gminie Miejskiej Piechowice w okresie od 1.02.2023 do 21.12.2023 r.

1. pełna treść ogłoszenia - pobierz
2. propozycja cenowa/ofertowa (aktywny druk)- pobierz
3
. wzór umowy - pobierz
4 .klauzula Informacyjna - pobierz
5. Oświadczenie - pobierz
6
. doświadczenie wykonawcy (aktywny druk) - pobierz
7
. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz