Slide background

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021

pobierz - Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych - I Półrocze 2021 

pobierz - Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych - II Półrocze 2021 

pobierz - Wykaz nieruchomości wielolokalowych z których odpady komunalne zmieszane/niesegregowane oraz odpady z tworzyw sztucznych i metali będą odbierane z częstotliwością jeden raz na tydzień

Instrukcja segregowania - pobierz
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice z dnia 5 listopada 2019r. -  pobierz