Slide background

Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrządzenia

3

Umbrella Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Beta Consult Bohdan Turowski oraz z 7. jednostkami samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego:

Gminą Miejską Wałbrzych
Gminą Gryfów Śląski
Gminą Lubomierz
Gminą Mirsk
Gminą Miejską Piechowice
Gminą i Miastem Lwówek Śląski
Gminą Wleń

realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.:

„Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrządzenia”

Celem projektu jest poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 7 JST grupy docelowej poprzez działania nakierowane na podnoszenie jakości i efektywności usług administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Okres realizacji projektu 1 października 2016 do 31 marca 2018.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 333 983,84 zł

PROJEKT PRZEWIDUJE WSPARCIE DLA:

- 195. pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego

- 7. jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego

REALIZOWANE ZADANIA:

Elektronizacja procesu obsługi podatkowej w obszarze podatków i opłat lokalnych
Wdrażanie rozwiązań zarządczych w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami
Doskonalenie kompetencji kadr JST w obszarze podatków i opłat lokalnych\
Wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji i poprawa obsługi klienta w zakresie zarządzania nieruchomościami
Doskonalenie kompetencji kadr w obszarze nieruchomości komunalnych
Wsparcie JST w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości oraz elektronizacji procesu świadczenia usług w obszarze zarządzania nieruchomościami