Slide background

Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku - Ankieta

W związku obowiązkiem osiągnięcia poziomów recyklingu, które za rok 2023 wynosi 35% zwracamy się z prośbą do osób które w deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych zadeklarowały posiadanie przydomowego kompostownika i korzystają z ulgi w opłacie za odbiór odpadów komunalnych o wypełnienie ankiety na temat zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

wypełnij