Slide background

Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych

Gmina Miejska Piechowice realizując zamówienie na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn. Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta w Piechowicach w roku 2023 z podziałem na zadania:

1. zadanie nr 1 - dostawa materiałów biurowych; 
2. zadanie nr 2 - dostawa materiałów eksploatacyjnych;

1 Pełna treść ogłoszenia - pobierz
2. opis przedmiotu zamówienia - pobierz
3. projekt umowy- pobierz
4. propozycja cenowa/ofertowa- pobierz
5
. propozycja cenowa (aktywny druk) - pobierz
6. zestawienie cen jednostkowych dla zadania nr 1 - pobierz
7. zestawienie cen jednostkowych (aktywny druk) - pobierz
8. Zestawienie cen jednostkowych dla zadania nr 2 -  pobierz
9
. zestawienie cen jednostkowych (aktywny druk) - pobierz
1
0. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz