Slide background

Nowa Strategia LGD – ankieta

Szanowni Państwo,
zachęcamy do wypełnienia ankiety udostępnionej przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Ducha Gór pn. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR - SONDAŻ OPINII, której wyniki są obligatoryjne i niezbędne przy tworzeniu nowej strategii LSR 2023-2027.
Ankietę można wypełnić na 2 sposoby:
- w formie elektronicznej – ankietę można wypełnić pod linkiem: link
- w formie papierowej - plik ankiety

Wypełnij ankietę3