Slide background

Analiza SWOT Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029

W związku z przystąpieniem do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029 przedstawiamy Państwu projekt analizy SWOT dla obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej. Analiza powstała w oparciu o Raport diagnostyczny do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029. 

W analizie SWOT wskazywane są czynniki determinujące potencjał rozwojowy regionu sklasyfikowane w cztery grupy:

  • Siły (S) – pozytywne atrybuty AJ podlegające kształtowaniu przez tworzące ją gminy, które mogą umożliwiać, pobudzać bądź wspierać jej rozwój,
  • Słabości (W) – cechy i zjawiska ograniczające możliwości rozwoju AJ, które pozostają pod wpływem tworzących ją gmin,
  • Szanse (O) – zewnętrzne oddziaływania i zjawiska, stwarzające pożądane możliwości rozwoju, niezależne od działań podejmowanych przez gminy tworzące AJ,
  • Zagrożenia (T) – zewnętrzne negatywne oddziaływania i zjawiska, utrudniające realizację zamierzeń rozwojowych, niezależne od działań podejmowanych przez gminy tworzące AJ.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w proces przygotowania analizy SWOT dla obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez określenie jej silnych stron (które należy wzmacniać), słabych stron (które trzeba niwelować) oraz szans (które należy wykorzystywać) i zagrożeń (których należy unikać).

Podkreślamy, iż prosimy o zgłaszanie propozycji nowych zapisów (nie recenzji ani komentarzy) w terminie do 2 sierpnia 2022 r. poprzez formularz w wersji word/excel w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

W formularzu mogą się Państwo również odnieść do propozycji zawartych w załączonym projekcie analizy SWOT dla obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez usunięcie lub zmianę zamieszczonych w nim zapisów.

1. Analiza SWOT terytorium AJ - pobierz

2.Formularz analiza SWOT - pobierz

3. Formularz uwag, konsultacje - pobierz