Slide background

Zapytanie ofertowe - dostawa wyposażenia w ramach programu ‘Laboratoria przyszłości"

Burmistrz Miasta Piechowice zaprasza do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie

pn.: „Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piechowicach i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach w ramach programu ‘Laboratoria Przyszłości’”
 

1. pełna treść ogłoszenia - pobierz

2. opis przedmiotu zamówienia -  pobierz

3. wzór umowy - pobierz

4. formularz ofertowy - pobierz