Slide background

Zapytanie ofertowe -przeprowadzenie audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji w siedzibie zamawiającego, zapewnienie obsługi doradczej po wykonaniu audytu. Zapraszamy do złożenia oferty. 

1. Pełna treść ogłoszenia -   pobierz

2. Formularz ofertowy - pobierz

3. Formularz ofertowy - doc. - pobierz

4. Doświadczenie wykonawcy - pobierz

5. Doświadczenie wykonawcy doc. - pobierz

6. Umowa - pobierz 

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz