Slide background

Zarządzenie nr 170/2021 Burmistrza Miasta Piechowice w sprawie ograniczenia dla interesantów bezpośredniego dostępu do pomieszczeń Urzędu Miasta w Piechowicach

UWAGA !!!
od dnia 24 listopada 2021 r. do odwołania zostaje ograniczony dla interesantów dostęp do pomieszczeń Urzędu Miasta w Piechowicach. Wizyty osobiste w siedzibie Urzędu Miasta należy ograniczyć jedynie do przypadków niecierpiących zwłoki. Wszelkie podania, wnioski, pisma oraz pozostałą dokumentację należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej bądź przez system ePUAP.
Pełna treść Zarządzenia - pobierz