Slide background

Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego programu wpółpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie Nr 153/2021 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 13 października 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Piechowice w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Pełna treść ogłoszenia pobierz

2. Ankieta konsultacyjna pobierz  

3. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji pobierz