Slide background

Wrzesień - ostatnim miesiącem na spełnienie obowiązku

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zakończy się 30 września. To oznacza, że ci, którzy nie wzięli w nim udziału, mają na to jeszcze niecały miesiąc.

Spis powszechny jest obowiązkowy, a osobom, które w nim nie wezmą udziału grozi grzywna.

We wrześniu na terenie Piechowic w poszczególnych dniach będą działały mobilne punkty spisowe zorganizowane przez Gminne Biuro:

04.09 – os.  Michałowice (Plac Wczasowy)

10.09 –  Impreza Miejska „Wspomnienie wakacji”

14.09 -  Górne Piechowice

15.09 – os. Piastów

17.09 – os. Baczyńskiego (ul. Kościuszki)

19.09 – Impreza motoryzacyjna na terenie Pałacu Pakoszów

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to przeprowadzane raz na 10 lat największe polskie badanie statystyczne. To główne źródło obiektywnej wiedzy o liczbie osób

zamieszkujących Polskę, ich pracy, miejscu zamieszkania, wykształceniu czy warunkach życia. Zakres informacji zbieranych w spisie to m.in. charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna,

poziom wykształcenia, migracje, charakterystyka etniczno-kulturowa czy zasoby mieszkaniowe. W  formularzu spisowym nie ma pytań dotyczących zarobków, dochodów czy stanu majątkowego

 spisSerdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 2021!