Slide background

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Burmistrz Miasta Piechowice Zarządzeniem nr 99/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w okresie od 12.07.2021 do 30.07.2021 zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Piechowice w celu przygotowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026 dla Gminy Miejskiej Piechowice.

1. Pełny tekst Zarządzenia  pobierz

2. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  pobierz