Slide background

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2021 roku na wniosek Inwestora decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 6/21 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366" 

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pobierz