Slide background

Transport niepełnosprawnych seniorów w związku ze szczepieniami przeciw Covid-19

Szanowni Mieszkańcy,

Burmistrz Miasta Piechowice uprzejmie informuje o uruchomieniu specjalnego numeru telefonu kontaktowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Piechowice, dedykowanego niepełnosprawnym  seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Telefon ten został uruchomiony w celu umożliwienia osobom z ograniczoną mobilnością, nawiązania kontaktu w sprawie zorganizowania transportu na szczepienie, w sytuacji gdy nie mają one możliwości pojawienia się w punkcie szczepień we własnym zakresie.

Transport przeznaczony jest dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Zgłoszeń należy dokonywać po uzgodnieniu z puntem szczepień: daty i godziny szczepienia.

Wszelkich informacji udziela Pan Paweł Sołek pod numerem telefonu: 693 411 157 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zgłoszeń osób do transportu należy dokonywać pod numerem telefonu: 693 411 157

 klauzula informacyjna