Slide background

Światełko Betlejemskie w Piechowicach

Zdrowia i spokoju na Święta oraz Nowy Rok.

Takie życzenia składali sobie najczęściej mieszkańcy Piechowic i pracownicy POK oraz harcerze z drużyny "Burza" podczas spotkania przy Światełku Betlejemskim. To przedświąteczne działanie w zakupowym międzyczasie wypełniły życzliwość, serdeczność, uśmiech i słowa nadziei na lepsze jutro. Niech więc te lepsze jutro spełni się Państwu i nam jak najszybciej. Tego wszystkim życzymy- Dyrektor i pracownicy POK oraz harcerze z drużyny „Burza”.