Slide background

Aktualne wersje deklaracji:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe- wersja PDF - pobierz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe- wersja PDF - pobierz

Uzasadnienie zmian w deklaracji- wersja PDF - pobierz

Uzasadnienie zmian w deklaracji- wersja EDYTOWALNA DOCX - pobierz

Uchwała nr 248/XLII/2021 - pobierz

Uchwała nr 233/XLI/2021 - pobierz

Uchwała nr 224/XXXIX/2021 - pobierz