Slide background

STOWARZYSZENIE „ POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW i INWALIDÓW”- REJON JELENIA GÓRA – KOŁO NR 9 PIECHOWICE

ul. Kryształowa 53 , 58-573 Piechowice

DANE KONTAKTOWE

tel. 511 993 340, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WŁADZE ORGANIZACJI

Lech  Szczap - Przewodniczący
Andrzej Kazusek - Sekretarz
Wiesława Jaracz - Skarbnik

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

Związek zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu:
1) poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;
2) integrowania i aktywizowania emerytów, rencistów i inwalidów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego;
3) reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa

Stowarzyszenie Chór Parafialny HARFA

ul. Słowackiego 2, 58-573 Piechowice

DANE KONTAKTOWE

tel. 783 081 181 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WŁADZE ORGANIZACJI

Prezes –Andrzej Tobiasz
Sekretarz - Emilia Adamowicz
Skarbnik – Anna Jaracz

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- działalność artystyczna, kulturowa, oświatowa
- współpraca z osobami niepełnosprawnymi
- organizowanie koncertów i występów artystycznych

Klub Logiczny

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 58-573 Piechowice

DANE KONTAKTOWE

tel. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WŁADZE ORGANIZACJI:

Lech Rębisz
Katarzyna Rębisz 

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- prowadzenie regularnych treningów sportów umysłowych wśród dzieci i dorosłych
- organizowanie czasu wolnego w formie turniejów, treningów sportów umysłowych
- pobudzanie aktywności społecznej
- organizowanie rekreacji oraz turystyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach

ul. Świerczewskiego 21 58-573 Piechowice

DANE KONTAKTOWE

tel. 75 64 97 270 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WŁADZE ORGANIZACJI

Prezes – Elżbieta Krausiewicz
Wiceprezes – Józef Szafran

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- edukacja ekologiczna w środowisku młodzieży szkolnej ( konkursy, piosenki)
- dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia.
- upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.
- kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego

Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach

ul. Szkolna 4, 58-573 Piechowice

DANE KONTAKTOWE

tel. 506166021 e- mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WŁADZE ORGANIZACJI

Prezes - Waldemar Wojtaś
Wiceprezes- Marek Flieger
Wiceprezes Naczelnik- Sławomir Wojtaś
Skarbnik- Maciej Michalski

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
- udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
- upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej.
- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska

ul. Kryształowa 53 58-573 Piechowice

DANE KONTAKTOWE

tel. 505 016 979, 784 492 697 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WŁADZE ORGANIZACJI

Komendantka Hufca- hm. Dorota Kołakowska
Skarbnik Hufca - phm. Dawid Stec

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej formami charakterystycznymi dla ZHP
- organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności
- podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, poprzez prowadzenie działalności charytatywnej
- promowanie zdrowego trybu życia
- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych

ZARZĄD KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO PIECHOWICE

WŁADZE:

Kazimierz Wójcik – Prezes
Krzysztof Rudnicki - Skarbnik

DANE KONTAKTOWE:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI:

- Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego, racjonalne użytkowanie wód, kształtowanie etyki wędkarskiej oraz przestrzeganie zasad ochrony i połowu ryb

STOWARZYSZENIE "MICHAŁOWICE W KARKONOSZACH"

ul. ZACISZNA, nr 6, 58- 573 Piechowice

WŁADZE ORGANIZACJI:

Zając Anita - prezes zarządu
Kołodziejczyk Ewa Zofia -wiceprezes zarządu

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI:

1. Działalność kulturalna,
2. Wzmacnianie więzi miejscowej ludności, pielęgnowanie jej tradycji,
3. Działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,
4. Poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,
5. Upowszechnianie wiedzy o historii Michałowic,
6. Poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz ich promocja,
7. Wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,
8. Działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
9. Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
10. Działalność wydawnicza,
11. Ochrona środowiska,
12. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
13. Działania na rzecz propagowania dostępu do sieci internet,
14. Wspieranie i niesienie pomocy osobom starszym, poszkodowanym lub będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
15. Działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji elementarnej,
16. Działalność na rzecz rodzin z małymi dziećmi,
17. Działania wspierające budowanie więzi międzypokoleniowych w społeczeństwie,
18. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publ