Slide background

Zasady dystrybucji preparatów jodowych na terenie Piechowic

Decyzję o rozpoczęciu  wydawania tabletek jodku potasu wydaje Wojewoda Dolnośląski na terenie województwa lub Prezes Rady Ministrów na terenie kraju.

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach dystrybucji:

  1. Przyjęcie preparatu jest dobrowolne.
  2. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia.
  3. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
  4. Dla dzieci preparat może otrzymać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny.
  5. Osoby niepełnoletnie powinny przyjąć preparat pod nadzorem rodzica/opiekuna prawnego.
  6. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza punktem.
  7. W przypadku osób niepełnosprawnych mających problem z przemieszczaniem się preparat może odebrać członek rodziny.
  8. Każda osoba będzie mogła pobrać ulotkę dotyczącą produktu medycznego z punktu dystrybucji lub zapoznać się z jej treścią w punktach dystrybucji.

Wydawanie tabletek będzie odbywać się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia z klasyfikacją poszczególnych grup ryzyka. Dlatego nie zaleca się przyjmowania preparatu osobom dorosłym powyżej 60 roku życia z uwagi na możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych.

L.P.

DAWKA JEDNORAZOWA

DAWKA JEDNORAZOWA

ILOŚĆ TABLETEK JODKU POTASU W POJ. DAWCE

STOSOWANIE TABLETEK JODKU POTASU

1.

Noworodki i niemowlęta młodsze niż  1 miesiąc

12,5 mg

 1/4 tabletki

1/4 tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu  i podać noworodkowi lub niemowlakowi

2.

Dzieci od 1 miesiąca do 3 lat

25 mg

1/2 tabletki

1/2 tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać niemowlakowi lub dziecku

3.

Dzieci od 3 lat do 12 lat

50 mg

1 tabletka

Tabletkę należy połknąć  i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletki można rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju

4.

Dzieci powyżej 12 roku życia i Dorośli do 60 roku życia

100 mg

2 tabletki

Tabletki należy połknąć  i popić wodą lub innym chłodnym napojem

5.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)

100 mg

2 tabletki

Tabletki należy połknąć  i popić wodą lub innym chłodnym napojem

 

Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Miejskiej Piechowice

LP.

Miejsce

Adres

1.

Praktyka Lekarza Rodzinnego MC Zahorscy

ul. Kryształowa 58

58-573 Piechowice

2.

Piechowicki Ośrodek Kultury

ul. Kryształowa 53

58-573 Piechowice

3.

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Szkolna 6

58-573 Piechowice

4.

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Tysiąclecia 28

58-573 Piechowice

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Powodzie, wichury, śnieżyce, pożary przestrzenne i inne – to katastrofy, które mogą się wydarzyć w naszym mieście. Katastrofy mogą wystąpić w różnych postaciach i rozmiarach. Większość jest powodowana przez zmienne warunki pogodowe. Część z nich jest przewidywalna – ale większość ciągle nas zaskakuje. Inne to katastrofy techniczne, takie jak budowlane, komunikacyjne, energetyczne itp. Te z kolei mogą być wywołane przez czynniki naturalne bądź w wyniku działalności człowieka, zarówno tej przemyślanej, jaki i niezamierzonej.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Jednym z elementów zarządzania kryzysowego na poziomie reagowania na zagrożenia są Centra Zarządzania Kryzysowego. W Piechowicach jest to:
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piechowicach, znajdujące się w siedzibie Transgranicznego Centrum Ewakuacji i Pomocy Ludności - budynek OSP Piechowice przy ulicy Szkolnej 4.

Wszelkie informacje w sprawie zagrożenia powodziowego, katastrofy budowlanej, komunikacyjnej, epidemiologicznej, czy innego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi powstałego na skutek działalności człowieka lub sił przyrody, a także w przypadku stwierdzenia obecności na terenie miasta żywego lub martwego zwierzęcia dzikiego należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie:

w godz. 7.00 – 15.00 (poniedziałek- czwartek) tel. 75 76 11 224
w pozostałym czasie tel. 693 411 157 (całodobowo, każdego dnia)

Zgłoszenia o awariach wody proszę kierować do KSWiK Sp. z o.o. Oddział w Piechowicach, ul. Boczna 15, tel. całodobowy 75 76 12 182
Zgłoszenia o bezdomnych psach proszę kierować do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 75 76 11 224 lub 693 411 157

W przypadku niemożliwości skontaktowania się telefonicznie bezpośrednio z pracownikiem MCZK w Piechowicach, po godzinach pracy Urzędu Miasta w Piechowicach powyższe sprawy można zgłaszać za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jeleniej Górze, tel. 75 64 73 108.