Slide background

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (np. pralki, telewizory, komputery, radia, lodówki, zużyte świetlówki, drobny sprzęt AGD) Mieszkańcy Piechowic mogą dostarczyć samodzielnie i oddać bezpłatnie do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzone są przez przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. i zlokalizowane są w następujących miejscach:
• Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Sortownia i Składowisko Ścięgny-Kostrzyca, 58-533 Bukowiec (od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00),
• na terenie ZUK Sp. z o.o. ul.Boczna 15, 58-573 Piechowice: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12:00-19:00, we wtorki i czwartki 9:00-16:00, w soboty 10:00-15:00.