Slide background

Gdzie trafiają nasze odpady i co się z nimi dzieje?

Odpady komunalne z nieruchomości położonych w Gminie Piechowice odbierane są przez konsorcjum firm Simeko Sp. z o.o. i MPGK Sp. z o.o. w godzinach 6.00 – 20.00, zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Zebrane odpady dostarczane są do Karkonoskiego Centrum Gospodarowania Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy, gdzie znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz Zakład Utylizacji Odpadów.
Pierwszym etapem zagospodarowania odpadów na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy jest ich wstępny rozdział dokonywany przy wjeździe na teren zakładu. Każda partia odpadów jest ważona. W punkcie przyjęć zostaje wskazane miejsce rozładunku określonej partii odpadów.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne trafiają na linię przygotowania biofrakcji, gdzie następuje ich rozdział na biofrakcję oraz surowce wtórne: tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło. Pozostała część odpadów tzw. balast jest wywożony na misę składowiska.
Biofrakcja zostaje poddana procesowi kompostowania w kompostowni kontenerowej lub tunelowej (rękawy foliowe). Kompost wstępnie ustabilizowany tlenowo w kompostowni wymaga, przed wykorzystaniem jako materiał rekultywacyjny na składowisku, około 8-12 tygodniowego dojrzewania w pryzmach pod wiatą dojrzewania kompostu.

Selektywnie zebrane odpady trafiają na linię sortowania surowców wtórnych. Odpady sortowane są na frakcje przeznaczone do recyklingu takie jak PET (bezbarwny, niebieski, zielony, mix), PCV, PP, PE, makulatura. Część odpadów surowcowych przed transportem do odbiorców trafia do węzła prasowania i belowania odpadów, a część luzem do magazynu surowców wtórnych.