Slide background

Ciepłe mieszkanie

Gmina Miejska Piechowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

cm1