Slide background

DIIA.pl ułatwia przekraczanie granic!

Dokument DIIA.pl umożliwia obywatelom Ukrainy przekraczanie granic zewnętrznych (np. powrót na Ukrainę z zamiarem ponownego przyjazdu do Polski) oraz podróżowanie w strefie Schengen przez 90 dni (w okresie 180 dni);
- wyłącznie wraz z ważnym dokumentem podróży np. paszportem,
- wyjazd z Polski na okres dłuższy niż 30 dni (bez względu na to czy w ramach czy poza strefą Schengen) nadal pozbawia uprawnień wynikających ze specustawy (w tym z możliwości jakie daje dokument DIIA).

Dokument DIIA.pl dostępny jest w aplikacji mObywatel. To pierwsze w UE w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt. Uzyskać może go każda pełnoletnia osoba, która:
- ma ukraińskie obywatelstwo
- przybyła do Polski po 24 lutego 2022r.
- ma nadany polski numer PESEL
- ma aktywny profil zaufany.

Komunikat w języku polskim: www
Komunikat w języku ukraińskim: www