Slide background

Laboratoria Przyszłości - zaproszenie do złożenia propozycji cenowej/ofertowej

Gmina Miejska Piechowice zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn. "Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"

1. Pełna treść ogłoszenia - pobierz

2. Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

3. Wzór umowy - pobierz

4. Formularz propozycji cenowej/ofertowej - pobierz

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz