Slide background

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Gmina Miejska Piechowice zaprasza do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta w Piechowicach w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r."

1. Pełna treść ogłoszenia - pobierz

2. Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

3. Arkusz kalkulacyjny - pobierz

4. Propozycja cenowa (ofertowa) - pobierz

5. Odpowiedź na wnioski dotyczące postępowania - pobierz

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz