Slide background

Zapytanie ofertowe - zarządzanie trasami rowerowymi MTB - Pasmo rowerowe Olbrzymy.

Burmistrz Miasta Piechowice zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ ofertowej na zarządzanie trasami rowerowymi MTB - Pasmo rowerowe Olbrzymy na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.  Całkowita długość tras wynosi 18 884,63m, stanowiących spójny element tras rowerowych utworzonych w ramach zadania pn. "Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych  MTB w Karkonoszach. 

1. pełna treść ogłoszenia - pobierz

2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz

3. projekt umowy - pobierz

4. druk oferty pdf - pobierz

5. druk oferty doc. pobierz  

6. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz