Slide background

Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta w Piechowicach.

Burmistrz Miasta Piechowice zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ ofertowej na zadanie pn. dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta w Piechowicach w roku 2022 z podziałem na zadania:

Zadanie 1 - dostawa materiałów biurowych;

Zadanie nr 2  - dostawa materiałów eksploatacyjnych.  

1. pobierz  - pełna treść ogłoszenia,

2. pobierz - opis przedmiotu zamówienia 

3. pobierz - projekt umowy  

4. pobierz - wzór formularza propozycji cenowej 

5. pobierz - zestawienie cen jednostkowych dla zadania nr 1

6. pobierz - zestawienie cen jednostkowych dla zadania nr 2