Slide background

Nowy dowód osobisty

Od 2 sierpnia 2021 r. są wydawane nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego.Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.

Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego –Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego –potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia

do przekraczania granic niektórych państw.

Więcej informacji znajdziesz tutaj pobierz