Slide background

Ładnie mieszkać - Regulamin konkursu

Zapraszamy mieszkańców Piechowic do udziału w konkursie na estetyczne zagospodarowania nieruchomości i posesji. Poniżej dostępny jest Regulamin, karta zgłoszeniowa i klauzula informacyjna

1. Regulamin konkursu pobierz

2. Karta zgłoszenia do udziału w konkursie pobierz

3. Klauzula informacyjna pobierz