Slide background

Umiem Pływać 2024 etap 1

Projekty realizowane przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz  budżet Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostki Samorządu Terytorialnego. W pierwszy etapie projekt realizowany jest dla dwóch grup. Biorą w nim udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. 

Plakat informacyjny 002