O Nas

WŁASNOŚĆ:

Spółka ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Piechowice

Kapitał Zakładowy wynosi:

765.610,38  zł

 

Władze spółki:

Zgromadzenie wspólników:

Burmistrz Miasta Piechowice – Radosław Burchacki

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący - Anna Wilk
Członek Rady Nadzorczej – Marta Kwiatkowska
Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Gralak -Słonina

Zarząd jednoosobowy:

Prezes Zarządu – Marta Mielczarek

Organ rejestrowy:

Sąd rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu.

KRS:

Nr KRS: 0000496129