Slide background

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z indywidualnych i bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich.

W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  będzie pełnić dyżur w Urzędzie Miasta w Piechowicach.

Podczas indywidualnych konsultacji w ramach takiego dyżuru każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informację, czy planowane przedsięwzięcie ma szanse na dofinansowanie z funduszy europejskich.

Pracownicy Punktu przedstawią dostępne możliwości wsparcia, wyjaśnią zasady ubiegania się o środki, a także wskażą do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.  Poinformują także o dotacjach i  instrumentach zwrotnych – niskooprocentowanych pożyczkach, dostępnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematem funduszy Europejskich.

 

2021.08.19_MPI_PLAKAT_PIECHOWICE.jpg